Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Web tĩnh là gì? Cơ chế hoạt động web tĩnh ra sao?

Trong bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu và phân biệt các khái niệm website động và website tĩnh, nó có gì khác và giống nhau cũng như vài trò của nó trong website như thế nào? 


Trang web tĩnh

  • Là tài liệu HTML được lưu trữ trên server, trang web chỉ thay đổi nội dung khi có tác động chỉnh sửa của người lập trình.
  • Trang web được viết bằng các ngôn ngữ hướng Client như: HTML, CSS, JS có đuôi file mở rộng .html, .htm
  • Trang này được server gửi trực tiếp đến người dùng khi trình duyệt yêu cầu kèm theo tên file qua một hồi đáp HTTP

Ví dụ: http://hocweb123.com/dangky.html

 

Url Link

http://hocweb123.com/web-tinh-la-gi-co-che-hoat-dong-web-tinh-ra-sao-.html

Web tĩnh là gì? Cơ chế hoạt động web tĩnh ra sao?