Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Thẻ Header, Paragraphs, line breaks

Thẻ tiêu đề

Thẻ heading dùng để thể hiện các tiêu đề trong website, bao hồm các thẻ từ h1, h2...h6

<h1>Đây là thẻ tiêu đề h1</h1>
<h2>Đây là thẻ tiêu đề h2</h2>
<h3>Đây là thẻ tiêu đề h3</h3>
<h4>Đây là thẻ tiêu đề h4</h4>
<h5>Đây là thẻ tiêu đề h5</h5>
<h6>Đây là thẻ tiêu đề h5</h6>

Thẻ văn bản 

Thẻ p dùng để định nghĩa những đoạn văn bản trong website

<p>
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
</p>

Thẻ line break (<br/>)

Thẻ line break dùng để xuống hàng một đoạn văn ngay tại vị trí có thẻ <br/>

<p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,<br/> when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries</p>

 

Tổng kết

Trong này này chúng ta tìm hiểu qua các thẻ thường dùng trong website, đây là những thẻ html cần thiết mà bạn cần nắm đầu tiên để xây dựng cấu trúc website

 

Url Link

http://hocweb123.com/the-header-paragraphs-line-breaks.html

Tìm kiếm liên quan

Thẻ Header, Paragraphs, line breaks