Lỗi không chạy được mysqli khi upload code lên hosting

Chào các bạn, một vấn đề khá thường gặp và bở ngỡ với anh em với vào nghề chính là khi chúng ta làm việc với server thì xãy ra tình trạng không làm việc được với thư viện mysqli trong mysql. 

Biểu hiện

  • Chạy các ứng dụng sử dụng mysqli không được thực thi
  • Kiểm tra error_log thì xuất thiện cảnh bảo lỗi
PHP Fatal error:  Call to undefined function mysqli_connect()

Chú ý: File error_log lưu trữ lỗi của hệ thống, được tự động sinh ra và nằm ở vị trí ngang cấp với file được gọi trong hệ thống file của dự án

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là server chúng ta đang không hỗ trợ thư viện hàm mysqli vì vậy chúng ta cần thực hiện thao tác bật tính năng này lên.

Các bước thực hiện 

Bước 1: Chọn vào mục Select Php Version trong Cpanel Hosting

Sau khi đăng nhập vào Cpanel Hosting bạn chọn đến tab SOFTWARE và chọn vào Select Php Version

Bước 2: Chọn thư viện Mysqli

Chúng ta tìm và chọn vào tùy chọn mysqli

Thêm tùy chọn sử dụng mysqli

 

Bước 3: Lưu lại thay đổi

Sau khi hoàn thành việc cập nhật này hosting chúng ta có thể làm việc với mysqli một cách bình thường. Chúc các bạn có thể điều chỉnh thành công. 
Nếu quá trình thao tác vẫn gặp khóa khăn bạn hãy comment để thảo luận giải quyết. 

 

 

Url Link

http://hocweb123.com/loi-khong-chay-duoc-mysqli-khi-upload-code-len-hosting.html

Lỗi không chạy được mysqli khi upload code lên hosting
 
Cộng đồng Học Lập Trình Web Đi Làm - Unitop.vn
Nhóm Riêng tư · 10 thành viên
Tham gia nhóm