Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Web động là gì? Cách xử lý trang web động

Trang web động

  • Là trang Html được tạo ra nhờ chương trình hoặc mã ở server.
  • Nội dung của trang có thể thay đổi tùy theo thông tin mà trình duyệt đẩy lên server.
  • Với đuôi file là .php thì server web gọi trình thông dịch PHP để xử lý yêu cầu và dữ liệu đi kèm.
  • Khi hoàn thành việc xử lý trình thông dịch tạo ra một trang HTML và trả về cho người dùng.

Url Link

http://hocweb123.com/web-dong-la-gi-cach-xu-ly-trang-web-dong-.html

Web động là gì? Cách xử lý trang web động