Làm thế nào để có công việc lập trình web chỉ sau 90 ngày học tại nhà? BẤM VÀO ĐÂY XEM MIỄN PHÍ

Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Tổng quan về validation form trong php

VALIDATION FORM LÀ GÌ?

 • Là phương pháp kiểm tra tính hợp lệ và giúp người người dùng nhập dữ liệu chuẩn theo yêu cầu của hệ thống
 • Có 2 phương pháp Validation

- Phía Client (jquery)

- Phía Server (Php)

Ví dụ

 • Tên không được để trống
 • Email đúng định dạng
 • Username bao gồm các chữ cái và dấu gạch dưới, có độ dài 6-32 ký tự
 • Password bao gồm các ký tự chữ cái, chử số, ký tự đặt biệt, độ dài 6-32 ký tự
 • Radio giới tính yêu cầu chọn ít nhất
 • Select chọn ngày, tháng, năm sinh yêu cầu chọn ít nhất một giá trị

HÀM HỖ TRỢ

 • htmlspecialchars() : Chuyển đổi ký tự đặc biệt qua html
 • trim() loại bỏ các ký tự dư thừa
 • strlen() kiểm tra độ lớn chuổi
 • empty() kiểm tra dữ liệu rỗng
 • isset() kiểm tra tồn tại biến
 • Is_numeric () kiểm tra chuổi số,…
 • Kiểm tra dữ liệu bằng biểu thức chính quy

LỢI ÍCH CỦA VALIDATION

 • Định hướng hỗ trợ người dùng hoàn thiện điền thông tin gửi server
 • Giúp chuẩn hóa dữ liệu hệ thống
 • Giảm nguy cơ xâm nhập các mã độc nhằm mục đích phá hoại hệ thống

 

Url Link

http://hocweb123.com/tong-quan-ve-validation-form-trong-php.html

Tổng quan về validation form trong php