Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Hướng dẫn sử dụng Filezilla upload code lên Server

Trong thực tế sau khi khi bạn tạo ra ứng dụng web của mình ở Local xong bạn cần upload nó lên mạng để hoạt động trên môi trường ONLINE với Server thật. 

Với FileZilla là một phần mềm hỗ trợ bạn trong việc kế nối vào thao tác với file và thư mục trên SERVER

Chuẩn bị: 
1. Phần mềm FileZilla
2. Thông tin Ftp của Server cần kết nối

-    Host
-    Username
-    Password
3. Bộ source bạn cần up lên server
Ngoài ra, bạn chuẩn bị địa chỉ tên miền trỏ đến Server khớp với Ftp để xem thành quả sau khi thực hiện việc upload nhé.

Dowload file cài: https://goo.gl/4Rspsm

 

Url Link

http://hocweb123.com/huong-dan-su-dung-filezilla-upload-code-len-server.html

Tìm kiếm liên quan

Hướng dẫn sử dụng Filezilla upload code lên Server