Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Cú pháp viết code và kinh nghiệm comment trong PHP

Php là ngôn ngữ thực thi phía server và dữ liệu trả về dạng html

CÚ PHÁP VIẾT CODE PHP

  • Một đoạn mã PHP có thể đặt bất kỳ nơi nào trong Page(Nằm xem kẽ với code Html)
  • Đoạn mã php bắt đầu với <?php và kết thúc với ?>
<?php
// Mã xử lý PHP
?>
  • Thông thường trong file php có các mã html, css, js
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
   <h1>Nội dung đầu tiên của php </h1>
   <?php
      echo "Hello Everyone!";
   ?>
</body>
</html>

Comment là cách để chúng ta có thể ghi chú các dòng code và đoạn code nhằm giúp chúng ta đọc lại code và bàn giao code dễ dàng hơn

CÁC CÁCH COMMENT CODE

  • Comment dòng
# line comment

//line another comment
  • Comment khối
/* Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and *typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's *standard dummy text ever since the 1500s

*/

KINH NGHIỆM COMMENT

  • Comment tiêu đề khối lớn
//=======================================================
// CATEGORY LARGE FONT
//=======================================================

 

  • Comment tiêu đề phụ
//-----------------------------------------------------
// Sub-Category Smaller Font
//-----------------------------------------------------
  • Comment trường hợp
# Option 1
# Option 2
# Option 3
  • Comment đoạn
/*
* This is a detailed explanation
* of something that should require
* several paragraphs of information.
*/
  • Comment dòng
// This is a single line quote.

 

Url Link

http://hocweb123.com/cu-phap-viet-code-va-kinh-nghiem-comment-trong-php.html

Tìm kiếm liên quan

Cú pháp viết code và kinh nghiệm comment trong PHP