Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Cấu trúc html của website

Giới thiệu

  • Div dùng nhóm một bộ phận hoặc một phần trong tài liệu html
  • Là tag được sử dụng nhiều nhất trong việc tạo layout cho website

Nội dung

  • Div bắt đầu bởi tag <div>
  • Dùng để bao quanh các đội tượng html khác thành nhóm để tiện cho việc style
  • Style : color, background, border…

Sử dụng div ở đâu?

  • Dùng chia layout
  • Nhóm các đối tượng bất kỳ để style theo bản thiết kế

 

Url Link

http://hocweb123.com/cau-truc-html-cua-website.html

Tìm kiếm liên quan

Cấu trúc html của website