Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên sử dụng PHP - Hocweb123

CÀI ĐẶT VÀ KHỞI TẠO SERVER

  • Cài đặt Server localhost
  • Sử dụng Server thật của các đơn vị cung cấp có hỗ trợ Php

CHẠY THỬ DỰ ÁN PHP

  • Tạo dự án ở Localhost
  • Tạo file index.php
  • Soạn đoạn mã in ra dòng chử “HỌC LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI PHP&MYSQL”

Lưu ý: Việc quản lý thư mục và file trong dự án PHP hoàn toàn tương tự với việc phát triển dự án tĩnh với HTML

Url Link

http://hocweb123.com/cai-dat-va-chay-ung-dung-dau-tien-su-dung-php-hocweb123.html

Tìm kiếm liên quan

Cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên sử dụng PHP - Hocweb123