Làm thế nào để có công việc lập trình web chỉ sau 90 ngày học tại nhà? BẤM VÀO ĐÂY XEM MIỄN PHÍ

Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên sử dụng PHP - Hocweb123

CÀI ĐẶT VÀ KHỞI TẠO SERVER

  • Cài đặt Server localhost
  • Sử dụng Server thật của các đơn vị cung cấp có hỗ trợ Php

CHẠY THỬ DỰ ÁN PHP

  • Tạo dự án ở Localhost
  • Tạo file index.php
  • Soạn đoạn mã in ra dòng chử “HỌC LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI PHP&MYSQL”

Lưu ý: Việc quản lý thư mục và file trong dự án PHP hoàn toàn tương tự với việc phát triển dự án tĩnh với HTML

Url Link

http://hocweb123.com/cai-dat-va-chay-ung-dung-dau-tien-su-dung-php-hocweb123.html

Tìm kiếm liên quan

Cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên sử dụng PHP - Hocweb123