Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Cài đặt phần mềm cần thiết cho học lập trình web - hocweb123.com

Tạo server ảo

  • Xampp
  • Wamp

Editor soạn thảo code

  • Notepad++
  • Sublime text
  • Dreamweaver
  • Netbean
  • phpStorm

Phần mềm thiết kế

  • Photoshop

Phần mềm kết nối server

  • FileZilla

Url Link

http://hocweb123.com/cai-dat-phan-mem-can-thiet-cho-hoc-lap-trinh-web-hocweb123-com.html

Tìm kiếm liên quan

Cài đặt phần mềm cần thiết cho học lập trình web - hocweb123.com