Bấm SUBSCRIBE ngay để theo dõi video mới trên youtube:

Biến và kinh nghiệm sử dụng Biến trong PHP

Biến là khái niệm chúng ta cần phải nắm trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Với php cũng có các cú pháp đặt tên biến và sử dụng biến đặc trưng.

Trong bài giảng này tôi giới thiệu các bạn một số nội dung
- Cú pháp đặt tên biến
- Xuất dữ liệu biến kèm chuổi
- Kinh nghiệm đặt tên biến trong PHP

 

Url Link

http://hocweb123.com/bien-va-kinh-nghiem-su-dung-bien-trong-php.html

Tìm kiếm liên quan

Biến và kinh nghiệm sử dụng Biến trong PHP