Bài 9: Kiểm tra định dạng Mật khẩu trong PHP bằng biểu thức chính quy

Mỗi chúng ta chắc ai cũng đã từng trải nghiệm việc đăng ký tài khoản qua các hệ thống khác nhau như

 - Google

- Facebook

- Yahoo

- Twitter

- Skype

- Zalo

-... và rất nhiều hệ thống khác

Những hệ thống trên là những hệ thống lớn việc bảo mật hệ thống là vấn đề luôn được nghiên cứu kỷ, nếu bảo mật không tốt thì thông tin khách hàng bị lộ kéo theo hàng hoạt rắc rối về thông tin riêng tư, tài chính...bao nhiêu việc đau đầu kiện tụng đều có thể xãy ra.

Trong hệ thống website thương mai điện tử ở Việt nam cũng vậy cũng rất cần phải được bảo mật tốt để hoạt động mua bán được diễn ra suôn sẻ

Có một điểm chung tất cả các hệ thống này đều xây dựng riêng cho mình những quy tắc đặt mật khẩu mà họ cho là bảo mật nhất có thể

Ví dụ mật khẩu bao gồm

- Cả ký tự chử cái hoa, thường, chử số, ký tự đặc biệt, dấu chấm

- Bắt đầu với ký tự in hoa

- Có từ 6 đến 32 ký tự

Vậy sau đây chúng ta cùng nhau nghiên cứu việc sử dụng biểu thức chính quy như thế nào

 

Bước 1: Xây dựng biểu thức chính quy cho mật khẩu

Như một số yêu cầu về mật khẩu ở trên ta có biểu thức chính quy sau

^([A-Z]){1}([\w_\.!@#$%^&*()]+){5,31}$

Trong đó chuổi biểu thức chính quy chia thành 2 nhóm

Nhóm 1: Biễu diễn ký tự đầu tiên viết hoa

([A-Z]){1}

Ở nhóm này ta thấy tập ký tự mô tả của ta từ A-Z đây chính là các chử cái in hoa và theo yêu cầu của đầu đề thì nhóm này có 1 phần tử

Nhóm 2: Biểu diễn các ký tự tiếp theo là các chử cái, chử số và ký tự đặc biệt

([\w_-\.!@#$%^&*()]+){5,31}

Ở nhóm này ta sử dụng viết tắt trong biểu thức chính quy \w biểu diễn tập các chử cái và chữ số

Ngoài ra, để biểu diễn các ký tự đặc biệt ta cần thêm dấu \ vào trước dãy ký tự đặc biệt

\!@#$%^&*()

Và như phân tích ở trên thì phần còn lại của chuổi mô tả mật khẩu còn 5-31 ký tự

Bước 2: Kiểm tra định dạng mât khẩu bằng preg_match trong php

 

<?php
$partten = "/^([A-Z]){1}([\w_\.!@#$%^&*()]+){5,31}$/";
$subject = "Cuongsb$";
if(!preg_match($partten ,$subject, $matchs))
   echo  "Mật khẩu bạn vừa nhập không đúng định dạng ";
?>

 

Kết luận

Vừa rồi chúng ta đã áp dụng biểu thức chính quy để xây dựng chuỗi mô tả cho Mật khẩu. Phần này rất cần thiết và bạn có thể thay đổi nó theo yêu cầu hệ thống của mình để làm cho hệ thống đạt điểm bảo mật thông tin cho thành viên tốt hơn.

Url Link

http://hocweb123.com/bai-9-kiem-tra-dinh-dang-mat-khau-trong-php-bang-bieu-thuc-chinh-quy.html

Bài 9: Kiểm tra định dạng Mật khẩu trong PHP bằng biểu thức chính quy