Bài 4: Định vị chuổi ký tự mẫu trong biểu thức chính quy

Như đã giới thiệu ở phần đầu, biểu thức chính quy là một chuổi dùng mô tả một bộ các chuổi khác. Tất nhiên có nhiều trường hợp chúng ta cần thêm một điều kiện nữa chính là việc mô tả chuổi kèm theo cả vị trí.

Một ví dụ nhỏ sau để chúng ta có thể hình dung qua: Tôi muốn tìm tất cả các chuổi có bắt đầu bằng chuổi Win.

Với điều kiện này này ta có các chuổi sau thỏa mản: Windown , Winner

Còn các chuổi sau thì không thỏa mãn điều kiện: The Windown, He is Winner

Vậy chúng ta cùng đi nghiên cứu các cách quy định vị trí của biểu thức chính quy

Đinh vị chuỗi bắt đầu với ký tự ^

Như ví dụ bên trên chúng ta đã quy định chuỗi bắt đầu là Win và nó được mô tả như sau

/^Win/

Chú ý: Quy tắc này chỉ đúng khi ký tự ^ không thuộc ngoặc vuông [...]. Trường hợp nó thuộc ngoặc vuông chúng ta đã nghiên cứu các bạn xem thêm tại link sau: http://edu.hocweb123.com/khoa-hoc/bieu-dien-mien-gia-tri-mau-trong-bieu-thuc-chinh-quy-129.html

Định vị chuỗi kết thúc với $

Trong thực thế chúng ta muốn chuổi so sánh phải có ký tự kết thúc với biểu thức mẫu. Trong biểu thức chính quy có ký tự $ cho phép chúng ta quy định việc đó.

Ví dụ để mô tả các chuổi có kết thúc là các chữ cái in thường [a-z] gồm 3 ký tự

/[a-z]{3}/

 

Định vị chuỗi bắt đầu và kết thúc ^...$

Trong đa số trường hợp áp dụng vào lập trình thì chúng ta sử dụng biểu thức chính quy để mô tả các chuổi có định dạng cho trước và tất nhiên là chuổi đấy phải khớp 100% với biểu thức mô tả mẫu nên chúng ta thường sử dụng căp ký tự ^...$

Ví dụ sau đây để mô tả Usernanme có các ký tự từ A đến Z, a đến z, 0-9, gạch dưới, dấu chấm, có 6 đến 32 ký tự

/^[A-Za-z0-9_\.]{6,32}$/

 

Kết luận

Bài này cho chúng ta một thông tin rất thú vị. Với cách viết này chúng ta dễ dàng mô tả các chuổi theo chính xác chuổi mô tả từ ký tự đầu tiên đến ký tự cuối cùng

 

Url Link

http://hocweb123.com/bai-4-dinh-vi-chuoi-ky-tu-mau-trong-bieu-thuc-chinh-quy.html

Bài 4: Định vị chuổi ký tự mẫu trong biểu thức chính quy